هاست ایران

هاست سی پنل ایران 1 گیگابایت


فضا 1 گیگابایت NVMe - فوق العاده پرسرعت


وب سرور Litespeed


کنترل پنل cPanel


لوکیشن ایران / پارس آنلاین


ترافیک مجاز نامحدود


تعداد ساب دامین نامحدود


تعداد پارک دامین نامحدود


تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود


تعداد اکانت اف تی پی نامحدود


مجهز به آنتی شلر eXploiter و اسکنر قدرتمند


300,000 ریال ماهانه


3,000,000 ریال سالانه


هاست سی پنل ایران 2 گیگابایت


فضا 2 گیگابایت NVMe - فوق العاده پرسرعت


وب سرور Litespeed


کنترل پنل cPanel


لوکیشن ایران / پارس آنلاین


ترافیک مجاز نامحدود


تعداد ساب دامین نامحدود


تعداد پارک دامین نامحدود


تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود


تعداد اکانت اف تی پی نامحدود


مجهز به آنتی شلر eXploiter و اسکنر قدرتمند


400,000 ریال ماهانه


4,000,000 ریال سالانه


هاست سی پنل ایران 5 گیگابایت


فضا 5 گیگابایت NVMe - فوق العاده پرسرعت


وب سرور Litespeed


کنترل پنل cPanel


لوکیشن ایران / پارس آنلاین


ترافیک مجاز نامحدود


تعداد ساب دامین نامحدود


تعداد پارک دامین نامحدود


تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود


تعداد اکانت اف تی پی نامحدود


مجهز به آنتی شلر eXploiter و اسکنر قدرتمند


600,000 ریال ماهانه


6,000,000 ریال سالانه


هاست سی پنل ایران 10 گیگابایت


فضا 5 گیگابایت NVMe - فوق العاده پرسرعت


وب سرور Litespeed


کنترل پنل cPanel


لوکیشن ایران / پارس آنلاین


ترافیک مجاز نامحدود


تعداد ساب دامین نامحدود


تعداد پارک دامین نامحدود


تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود


تعداد اکانت اف تی پی نامحدود


مجهز به آنتی شلر eXploiter و اسکنر قدرتمند


1,250,000 ریال ماهانه


12,500,000 ریال سالانه